logo

TARİHÇE

HISTORYYüksek Ziraat Enstitüsünün temeli 1928 yılında atılmasına rağmen Enstitü kuruluş hazırlıkları ve eğitim binası temininden sonra 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime başlamıştır. Enstitü; Tabii ilimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sanatları altında dört fakülteden oluşmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsünün dört fakültesine ilerleyen süreçte Orman Fakültesi’nin katılımıyla fakülte sayısı beşe ulaşmıştır (Arlı, 1983). Ziraat Sanatları Fakültesi asli şube olarak üç enstitüden oluşturulmuştur. Bu enstitüler sırasıyla “Ziraat Sanatları Enstitüsü”, “Zirai Makineler Enstitüsü” ve “Köylü El İşleri Enstitüsü”dür. Enstitünün ilk yıllarında asistanlık yapan Tevfik Eşref 1936’da Enstitü’den doktor unvanını alan ilk öğrenci olmuştur. “Türkiye’de Köylü El Sanatlarının Mahiyeti ve Ehemmiyeti” adını taşıyan bu çalışma Türkiye’de el sanatları konusunda yapılan ilk akademik çalışma olması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Enstitü daha sonra “Nebati Lif ve Boyar Maddeleri Araştırma ve Köy Sanatları Enstitüsü” adını alarak hizmetlerini sürdürmüştür (Söylemezoğlu vd., 2017).

Although the foundation of the Higher Agricultural Institute was established in 1928, the Institute started education on October 30, 1933, after the establishment preparations and the provision of the training building. Institute consisted four faculties including natural sciences, agriculture, veterinary and agricultural arts. The number of faculties reached five with the participation of the Faculty of Forestry in the following process at Higher Agricultural Institute (Arlı, 1983).
The Faculty of Agricultural Arts was formed from three institutes as the main branch. These institutes are respectively “Agricultural Arts Institute”, “Agricultural Machinery Institute” and “Peasant Handicraft Institute”. Tevfik Eşref, who worked as an assistant in the first years of the Institute, became the first student to receive the title of doctor from the Institute in 1936. This study, named "The Nature and Importance of Peasant Handicrafts in Turkey", has a special importance as it is the first academic study on handicrafts in Turkey. The Institute continued its services by taking the name of “Nebati Fiber and Dyestuffs Research and Village Arts Institute” (S Söylemezoğlu et al., 2017). When the Faculty of Agriculture and Faculty of Agricultural Arts affiliated to the Higher Agricultural Institute were connected with Ankara University in 1948 under the name of "Faculty of Agriculture", all institutes in the Higher Agricultural Institute were named as chairs. “Plant Fiber and Dye Colorant Research and Handicrafts Institute” became “Fiber Technology and Village Arts Chair”.

Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Ziraat Fakültesi ve Ziraat Sanatları Fakültesi “Ziraat Fakültesi” adı altında 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlanınca Yüksek Ziraat Enstitüsündeki bütün enstitüler kürsü adını almıştır. “Nebati Lif ve Boya Maddeleri Araştırma ve Köy El Sanatları Enstitüsü” “Lif Teknolojisi ve Köy Sanatları Kürsüsü” olmuştur. Bölüm sisteminin kabulü üzerine (13.10.1953 tarih 8532 sayılı Resmi Gazete) bu kürsü Ziraat Teknolojisi Bölümüne bağlanmıştır. Daha önce kurulan Ev Ekonomisi Kürsüsü ile 1961 yılında birleşen bu kürsü 1973 yılına kadar “Lif Teknolojisi ve Köy Sanatları-Ev Ekonomisi kürsüsü” adı altında Ziraat Teknolojisi ve Ev Ekonomisi Bölümleri içinde yer almıştır. 1973 yılında 1750 sayılı Üniversiteler kanunu hükümlerine göre kürsü, önce Ziraat Teknolojileri Bölümünün kapsamından çıkarılmıştır. 1974 yılında Ziraat Fakültesi içinde bağımsız “Lif Teknolojisi ve Köy El Sanatları Kürsüsü” olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1981 yılında çıkan Yüksek Öğretim Kanunu ile kürsü birim olarak değiştirilmiş birim elemanları Ev Ekonomisi birimi elemanlarıyla birlikte Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümüne bağlanmıştır (Arlı, 1983: 29). Daha sonra bu oluşum 1982 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu çatısında buluşmuştur. 2001 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ziraat Fakültesinden ayrılmıştır. 2004 yılında Yüksekokul, El Sanatları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme Bilimleri olmak üzere dört bölüm olarak eğitim öğretimini sürdürmüş, 2007 yılında ise Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Ev Ekonomisi Yüksekokulu’na öğrenci alınmamasına karar verilmiştir. 2015 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim elemanları Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümüne aktarılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulmasıyla Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programında görev yapan öğretim elemanlarının da fakülteye geçişiyle Kültür Varlıkları Koruma Onarım bölümü akademik anlamda güçlenmiştir.

Upon the acceptance of the departments this chair was connected to the Department of Agricultural Technology. This chair, which was divided with the previously established Home Economics Chair in 1961, was included in the Department of Agricultural Technology and Home Economics under the name of "Fiber Technology and Village Arts-Home Economics Chair" until 1973. In 1973, according to the provisions of the Universities Law, the chair was first removed from the scope of the Department of Agricultural Technologies.
In 1974, division continued the studies as an independent "Fiber Technology and Village Handicrafts Chair" within the Faculty of Agriculture. In 1981, the members of the unit were attached to the Department of Agricultural Economics of the Faculty of Agriculture together with the members of the Home Economics unit (Arlı, 1983: 29). Later, this formation was transferred into the School of Home Economics in 1982. In 2001, division left the School of Home Economics, Faculty of Agriculture. In 2004, the School continued its facilities in four departments, as Handicrafts, Child Development and Education, Family and Consumer Sciences and Nutrition Sciences. In 2015, the faculty members of the School were transferred to the Department of Conservation and Restoration of Cultural Properties and this unit became the prior unit of the Faculty of Fine Arts.

hidden

Ankara Üniversitesi Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 8/7 06110 Keçiören/Ankara/Türkiye

guzelsanatlar@ankara.edu.tr
yzetekstil@ankara.edu.tr