logo

AMAÇLAR

PURPOSESZirai Sanatlar Kürsüsü ile başlayıp bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli yörelerinden toplanmış tekstiller, öğrencilerin yaptıkları dokumalar, diğer el sanatları ürünlerinden oluşan bu koleksiyona bilimsel metotlarla önleyici koruma uygulanmış ve depolama koşullarını iyileştirilmiştir. Koleksiyon envanteri oluşturulmuş, fotoğraflama yoluyla belgelenmiş, belgelen eserler katalog haline getirilmiştir. Türkiye’deki çağdaş müzecilik uygulamalarına önemli bir örnek olan ve yeni araştırma olanakları sunan araştırmacılara kaynak olacağı düşünülen koleksiyon için web sitesi tasarımı ve eserlerin künye bilgileriyle birlikte detaylı bir şekilde online sergi platformunun tasarlanması ve izleyici ile buluşturulması bu çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır. YZE koleksiyonu 1930’lu yıllardan günümüze çeşitli bölgelerden toplanan ve yapımı sürdürülemeyen dokumaların tanıtılması adına önemli kültürel miras ögelerinden oluşmaktadır.


This collection consists of textiles which were collected from various regions of Turkey, weavings made by students and other handicrafts has been applied preventive protection with scientific methods and storage conditions have been conservated and preserved. The inventory studies have done by the faculty members besides photography and documentation through cataloging. The main purpose of this online exhibition is to design the web site for the collection, which is an important example of contemporary museology practices in Turkey and which is also thought to be a resource for researchers offering new research opportunities, and to design the online platform in detail with the imprint information of the works and to bring them together with the audiences. The YZE collection consists of important cultural heritage items in order to promote the extinct handicrafts collected from various regions dated to1930s to the present.


Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) koleksiyonu ile ileride “Köylü El Sanatları Müzesi” oluşturulması planlanmaktadır. GSF Köy El Sanatları Müzesi, Uluslararası Müzeler Komisyonu-ICOM (2007)’nun tanımından hareketle toplumun ve toplumsal gelişimin hizmetinde, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden, öncelikle koleksiyonun bir kısmını oluşturan YZE plakalı ürünler üzerinde araştırmalar yapan ve benzeri materyali, toplayan, koruyan, araştıran, bu materyalleri topluma estetik zevkler kazandırmak için sergileyen ve eğitim yapan, kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir üniversite müzesi görünümünde planlanmaktadır.


It is planning to form a “Traditional Handicrafts Museum” in the future with the collection of Ankara University Faculty of Fine Arts. Based on the definition of the International Committee of Museums- ICOM (2007), the Traditional Handicrafts Museum is going to be open to the public and in the service of society and its development. It will be a non-profit, permanent institution which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the traditional handicrafts of Turkey for the purposes of education, study and enjoyment. Collecting, documenting, preserving and exhibiting products with YZE plates (collection objects of the museum) includes many purposes such as contributing to the promotion of cultural heritage, transferring them to the web portal in the form of an online exhibition in order to ensure the access of the society to the collection and their participation in museology studies effectively in the contemporary context.


YZE plakalı ürünlerin toplanması, belgelenmesi, önleyici koruma çalışmalarının yapılması ve sergilenmesi çağdaş bağlamda toplumun koleksiyona erişiminin ve müzecilik çalışmalarına katılımının etkin biçimde sağlanması için çevrim içi sergi şeklinde web portalına aktarılması kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlaması gibi birçok amacı içinde barındırmaktadır.


hidden

Ankara Üniversitesi Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 8/7 06110 Keçiören/Ankara/Türkiye

guzelsanatlar@ankara.edu.tr
yzetekstil@ankara.edu.tr