logo

heading

heading

TARİHÇE

Yüksek Ziraat Enstitüsünün temeli 1928 yılında atılmasına rağmen Enstitü kuruluş hazırlıkları ve eğitim binası temininden sonra 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime başlamıştır.

Enstitü; Tabii ilimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sanatları altında dört fakülteden oluşmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsünün dört fakültesine ilerleyen süreçte Orman Fakültesi’nin katılımıyla

Detaylı Bilgi

HISTORY

Although the foundation of the Higher Agricultural Institute was laid in 1928, the Institute started education on October 30, 1933, after the establishment preparations and the provision of the training building.

Institute; It consisted of four faculties under natural sciences, agriculture, veterinary and agricultural arts. With the participation of the Faculty of Forestry in the following process, the four faculties of the Higher Agricultural Institute

MORE INFORMATION


KOLEKSİYON

COLLECTIONDokuma

Weaving

Beledi Dokuması Etiket Bilgisi

Beledi Woven Label Information

Giyim Elemanı

Clothing Element

Gömlek Etiket
Bilgisi

Shirt Label
Information

Kullanım Amaçlı

Purpose of Use

Yastık Kılıfı Etiket
Bilgisi

Pillow Case Label
Information

heading

Eğitim

Kültürel miras temalı eğitim paketi

Sergi bir eğitim aracıdır ve bu nedenle içerik hazırlama ve iç tasarım süreçlerinin aynı zamanda eğitim bilimciler danışmanlığında müze eğitimi yaklaşımları doğrultusunda gerçekleştirilmesi önemli ve zorunludur, çünkü izleyicinin talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyen bir serginin tasarımı başarılı olamayacaktır (Dernie, 2006:12). Bu bağlamda sergiyle bağlantılı olarak YZE Dokumaları gezici eğitim bavulu hazırlanmış

Detaylı Bilgi

Education

Cultural heritage themed training package

The exhibition is an educational tool, and therefore, it is important and imperative that the content preparation and interior design processes are also carried out in line with museum education approaches under the consultancy of educational scientists, because the design of an exhibition that does not respond to the demands and needs of the audience will not be successful (Dernie, 2006: 12). In this context, a mobile training suitcase for YZE Textiles was prepared in connection with the exhibition

More Information


hidden

Ankara Üniversitesi Gümüşdere 60. Yıl Yerleşkesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı 8/7 06110 Keçiören/Ankara/Türkiye

guzelsanatlar@ankara.edu.tr
yzetekstil@ankara.edu.tr